ZorgGroep antwerpen is een samenwerkingsinitiatief van woonzorgcentra in de provincie Antwerpen.

Door de krachten te bundelen wil zorgGroep antwerpen een antwoord bieden op de zorg- en ondersteuningsvragen van ouderen. En zij wil ook de expertise en het schaalvoordeel van deze samenwerking benutten met het oog op de kwaliteit en betaalbaarheid van haar dienstverlening.

De huizen van de zorgGroep koesteren hun traditie van fijn wonen, leven en werken, voortdurend afgestemd met de verwachtingen van vandaag en morgen.
Ondersteuning op maat van elke bewoner is het uitgangspunt om er voor te zorgen dat ieder zich thuis voelt in zijn/haar nieuwe woonomgeving.

De voorzieningen van de zorgGroep maken natuurlijk deel uit van de eigen buurt en omgeving. Zij stellen de deuren graag open en willen ook daar hun expertise en mogelijkheden ten dienste stellen.

ZorgGroep antwerpen biedt een warme werkplek voor wie zich engageert in de zorgsector. Medewerkers en vrijwilligers dragen de visie van de zorgGroep mee uit en krijgen in een open sfeer alle kansen om hun opdracht waar te maken.